Le DBNP

Anna Petraskevica – flöjt, dragspel
Mats Dimming – kontrabas
GIrilal Baars – röst, vevlira
Yann le Nestour – rörblås, viola da gamba, röst

ENGLISH SVENSKA

Le DBNP är nutida/improvisationsmusik ensemble som består av Anna Petraskevica, Mats Dimming, Girilal Baars och Yann Le Nestour. Både som grupp och individuellt har vi arbetat med att tänja på gränserna mellan nutida musik och andra konstformer, men också med att öppna upp konsertrummet, genom att uppträda på nya sätt och nya platser, och genom att utveckla en interaktiv relation med publiken. Läs gärna mer om vårt projekt ORD/LJUD.

I oktober 2018 släppte vi vår debut EP WORD!


home